Drobečková navigace

Úvod > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení oborů s výučním listem > Zámečník > Výsledky přijímacího řízení ZAM

Zámečník

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OBOR VZDĚLÁNÍ STROJNÍ MECHANIK 23-56-H/01

Pořadí žáků bylo stanoveno na základě výsledků v posledních dvou ročnících vzdělávání na ZŠ v 1. pololetí 9. třídy a následně ve 2. pololetí 8. třídy. V případě shodného prospěchu je rozhodujícím kritériem lepší prospěch z matematiky a fyziky v 1. pololetí 9. třídy a následně ve 2. pololetí  8. třídy ZŠ.

POŘ. ČÍSLO

REG. ČÍSLO - ČÍSLO JEDNACÍ POTVRZUJÍCÍHO DOPISU O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY UCHAZEČE

1

261/2014

2

434/2014

3

445/2014

4

447/2014

5

147/2014

6

393/2014

7

386/2014

8

250/2014

9

190/2014

10

339/2014

11

336/2014

12

276/2014

13

129/2014

14

285/2014

15

280/2014

16

302/2014

17

489/2014

18

283/2014

19

353/2014

20

314/2014

21

359/2014

22

292/2014

23

347/2014

24

360/2014

25

476/2014

26

407/2014

27

242/2014

28

478/2014

29

437/2014

30

316/2014

31

381/2014

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6 , zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Datum zveřejnění:   24. dubna  2014

 

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Návštěvnost stránek

1121486