Mechanik elektronických zařízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OBOR VZDĚLÁNÍ ELEKTROMECHANIK PRO PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ  26-52-H/01

Pořadí žáků bylo stanoveno na základě výsledků v posledních dvou ročnících vzdělávání na ZŠ v 1. pololetí 9. třídy a následně ve 2. pololetí 8. třídy. V případě shodného prospěchu je rozhodujícím kritériem lepší prospěch z matematiky a fyziky v 1. pololetí 9. třídy a následně ve 2. pololetí  8. třídy ZŠ.

POŘ. ČÍSLO

REG. ČÍSLO - ČÍSLO JEDNACÍ POTVRZUJÍCÍHO DOPISU O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY UCHAZEČE

1

212/2014

2

468/2014

3

350/2014

4

144/2014

5

252/2014

6

281/2014

7

356/2014

8

265/2014

9

477/2014

10

253/2014

11

131/2014

12

216/2014

13

146/2014

14

272/2014

15

248/2014

16

337/2014

17

192/2014

18

298/2014

19

501/2014

20

482/2014

21

492/2014

22

236/2014

23

238/2014

24

391/2014

25

318/2014

26

408/2014

27

247/2014

28

464/2014

29

499/2014

30

266/2014

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6 , zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Datum zveřejnění:   24. dubna  2014

 

 

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Návštěvnost stránek

1121492