Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Fotogalerie projektů > Erasmus + - smazat > Klíčová akce 1 - Erasmus+

Erasmus+

Střední průmyslová škola Chrudim,

Čáslavská 973, 537 01 Chrudim

Zřizovatel: Pardubický kraj

Projekt mobility

Posílení odborných kompetencí žáků a pedagogů

Střední průmyslové školy Chrudim

Od roku 2014 probíhá v Evropské unii a přidružených zemích nový program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport nazvaný Erasmus+.

Cílem programu je poskytnout více než 4 miliónům mladých lidí, studentů a dospělých příležitost získat zkušenosti a dovednosti ve formě studia, školení a dobrovolnické činnosti v zahraničí, na což Evropská komise vyčlenila do roku 2020 prostředky ve výši 14,7 miliardy eur.

Naše škola reagovala na výzvu o zapojení se do Klíčové akce 1 tohoto programu podáním žádosti o grant na projekt Posílení odborných kompetencí žáků a pedagogů Střední průmyslové školy Chrudim, který byl v červenci 2014 schválen Národní agenturou k financování.

Žákům a učitelům tak bude umožněno získat nové znalosti a dovednosti na slovenské Spojené škole Martin, s níž SPŠ Chrudim dlouhodobě spolupracuje.

Spojená škola Martin

 (obrázek se zvětší po kliknutí)

V březnu 2015 proběhne týdenní job shadowing 3 pedagogů naší školy. Součástí školních vzdělávacích programů je i výuka ekonomiky. Naše instituce však není primárně ekonomicky zaměřená a pro její učitele bude proto přínosem seznámit se s know – how Spojené školy Martin v této oblasti. Součástí Spojené školy Martin je i Střední škola podnikání. Ta vytvořila moderní učební osnovy a disponuje inovativními vzdělávacími programy. Cílem stáže tak bude propojení odborného vzdělávání a klíčových kompetencí v rámci Evropského referenčního rámce – podnikavosti a iniciativnosti.

Důraz bude kladen zejména na předměty podnikání (tvorba podnikatelských plánů, jejich prezentace a hodnocení), cvičná firma (simulace činnosti reálné firmy ve školním prostředí) a aplikovaná ekonomika (simulace fungování trhu a realizace vlastních podnikatelských záměrů).

Součástí programu budou také hospitace na hodinách následujících předmětů: ekonomika, podnikání, management, marketing, účetnictví, právní nauka, komunikace v podnikání, analýza v podnikání, bankovnictví pro podnikatele, pojišťovnictví pro podnikatele, podnikové finance, logistika a distribuce, statistika, hospodářský zeměpis a podnikatelská etika. Dalšími body programu budou účast na předmětové komisi ekonomických předmětů, práce s interními vzdělávacími materiály nebo realizace mezinárodního vzdělávání partnerských institucí prostřednictvím videokonference WEBEX. 

V dubnu 2015 pak proběhne čtrnáctidenní stáž deseti žáků vybraných z druhých a třetích ročníků oboru strojírenství. Cílem studijního pobytu bude rozšíření odborných kompetencí účastníků stáže.

Významnou součástí odborné přípravy absolventů výše uvedeného oboru je programování CNC strojů, neboť strojírenské podniky v současné době běžně disponují těmito moderními řídicími systémy. Používají je i podniky v Pardubickém kraji, které mají zájem o odborně vzdělané absolventy oborů, které naše škola vyučuje. Ti musí zvládnout nejprve ruční programování na simulátorech MTS a na frézce FESTO. V rámci odborné praxe se seznámí i se systémy Sinumerik a Fanuc, které naše škola vlastní.

Odborná stáž ve Spojené škole v Martině naváže na tyto získané kompetence a rozšíří je o dovednosti v systému Heidenhain.

HEIDENHAIN_Pressebild_TNC640

  (obrázek se zvětší po kliknutí)

Žáci se seznámí s technickými parametry tohoto systému, jeho provozními režimy, obsluhou řízení v ručním režimu, naučí se orientovat ve struktuře programu, budou pracovat se soubory. Zvládnou vztažné body CNC fréz, nájezd do referenčního bodu stroje a přesunutí nulového bodu, naučí se vkládat nástrojová data do programu, spouštět CNC programy, upravovat je. Rozpoznají chybová hlášení a naučí se je řešit. Vyzkouší si simulace v prostředí 2D i 3D.

V rámci odborných exkurzí navštíví i podniky, se kterými naše partnerská škola úzce spolupracuje a ve kterých pracují i její absolventi (KIA Slovakia, Viena International, Volkswagen). V nich se seznámí s reálným využitím těchto systémů v praxi. 

V průběhu sportovně-kulturního programu se mohou účastníci těšit třeba na návštěvu hlavního města, Tater nebo Oravského hradu.

V závěru pobytu obdrží stážisté nejen absolventský certifikát v mateřském a anglickém jazyce, ale i Europass – Mobility, který podrobně zaznamenává jejich evropský studijně-pracovní pobyt a poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli podrobné informace o zahraniční praxi držitele.

Cílem projektu ale není jen rozšíření odborných kompetencí účastníků stáže. Z hlediska obecnějších cílů by měl tento projekt vést i k dalšímu získávání dovedností a postojů, které podporují osobní rozvoj, toleranci, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce.

 

Mgr. Zdeněk Šípek

koordinátor projektu

 

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

Návštěvnost stránek

1102699