Zámečník

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V 1. KOLE

OBOR VZDĚLÁNÍ 23 - 51 - H/01 STROJNÍ MECHANIK

ŽÁCI PŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

REG. ČÍSLO *)

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ

450/2016

Zdeněk

5.12.1996

355/2016

Jakub

2.2.2000

155/2016

Pavel

30.4.2001

376/2016

Jakub

19.8.2000

316/2016

Ondřej

22.1.2001

236/2016

Michal

1.5.2000

247/2016

Matěj

7.5.2001

296/2016

Daniel

29.12.1999

195/2016

Filip

9.1.2001

359/2016

Miroslav

20.9.2000

298/2016

Stanislav

5.5.1999

288/2016

Pavel

9.5.2000

 

ŽÁCI NEPŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

REG. ČÍSLO *)

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ

187/2016

Lukáš

14.10.2000

197/2016

Josef

2.7.2000

350/2016

Ondřej

8.4.2000

388/2016

Jiří

28.8.2000

367/2016

Radek

12.10.2000

415/2016

Petr

19.9.2000

348/2016

Jindřich

18.11.1999

193/2016

Jakub

3.10.2000

269/2016

Nikolas

17.11.2000

398/2016

Martin

14.7.2001

218/2016

Vojtěch

20.4.2000

280/2016

Vojtěch

28.12.2000

406/2016

Vlastimil

6.1.2001

384/2016

Vít

22.9.2000

239/2016

David

11.3.2000

319/2016

Michal

17.3.2000

245/2016

Vojtěch

7.11.2000

326/2016

Michal

22.11.2000

449/2016

Petr

28.11.1999

278/2016

Daniel

26.5.2000

156/2016

Jan

8.6.2001

451/2016

Jan

11.8.2000

 

*)  REG. ČÍSLO - číslo jednací potvrzujícího dopisu o přijetí přihlášky uchazeče 

Datum zveřejnění: 22. 4. 2016  

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Návštěvnost stránek

1121490