Obráběč kovů

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V 1. KOLE

OBOR VZDĚLÁNÍ 23 - 56 - H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŽÁCI PŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

REG. ČÍSLO *)

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ

196/2016

Ondřej

8.4.2000

264/2016

Jakub

3.10.2000

284/2016

Martin

17.8.2000

189/2016

Radek

8.6.2001

372/2016

Filip

5.10.2000

259/2016

Vojtěch

20.4.2000

217/2016

Vojtěch

28.12.2000

200/2016

Tomáš

19.8.2001

226/2016

Dominik

22.9.2000

385/2016

David

11.3.2000

151/2016

Vítězslav

11.11.2000

238/2016

Michal

17.3.2000

351/2016

Adam

19.1.2001

173/2016

Jan

7.11.2000

318/2016

Vojtěch

6.4.2000

244/2016

Michal

22.11.2000

374/2016

Jiří

21.5.2000

251/2016

Daniel

11.11.2000

309/2016

Radek

4.2.2001

356/2016

Jakub

2.2.2000

307/2016

Jakub

6.6.2001

263/2016

Matěj

17.7.2000

456/2016

Naděžda

14.10.1989

 

ŽÁCI NEPŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

REG. ČÍSLO *)

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ

272/2016

Filip

20.11.2000

334/2016

Miroslav

17.9.2000

362/2016

Martin

27.4.2001

240/2016

Martin

16.2.2001

376/2016

Jakub

19.8.2000

113/2016

Tomáš

10.11.2000

379/2016

Jiří

20.1.2000

315/2016

Jakub

22.1.2001

331/2016

Matěj

3.8.2000

201/2016

Radomír

17.2.2000

248/2016

Daniel

29.12.1999

434/2016

Miloslav

6.11.2000

414/2016

Jiří

15.1.2001

*) REG. ČÍSLO - číslo jednací potvrzujícího dopisu o přijetí přihlášky uchazeče 

Datum zveřejnění: 22. 4. 2016 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Menu

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Návštěvnost stránek

1121293