Mechanik silničních strojů

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V 1. KOLE

OBOR VZDĚLÁNÍ 23 - 65 - H/03 STROJNÍK SILNIČNÍCH STROJŮ

ŽÁCI PŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

REG. ČÍSLO *)

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ

213/2016

Václav

1.2.2000

234/2016

Jan

24.3.2000

112/2016

Tomáš

10.11.2000

295/2016

Tomáš

20.3.2001

279/2016

Vlastimil

6.1.2001

424/2016

Daniel

31.12.2000

325/2016

Petr

28.11.1999

448/2016

Daniel

26.5.2000

172/2016

Tomáš

4.10.2000

425/2016

Tomáš

9.4.2000

184/2016

Miloslav

19.12.2000

447/2016

Petr

23.3.2001

115/2016

Jakub

6.8.2001

162/2016

Adam

2.5.2000

395/2016

Martin

28.1.2001

186/2016

Martin

22.4.2000

118/2016

Lukáš

10.4.2001

194/2016

Martin

12.6.2001

330/2016

Lukáš

1.3.2001

241/2016

Dominik

23.2.2001

333/2016

Vladimír

8.3.2000

405/2016

David

4.2.2001

286/2016

Jiří

17.12.2000

436/2016

Radek

18.3.2001

 

ŽÁCI NEPŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

REG. ČÍSLO *)

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ

227/2016

Dominik

22.9.2000

237/2016

Michal

1.5.2000

317/2016

Vojtěch

6.4.2000

290/2016

Robin

4.8.2000

308/2016

Jakub

29.4.2001

299/2016

Pavel

9.5.2000

375/2016

Jiří

21.5.2000

442/2016

Bartoloměj

12.1.2000

328/2016

David

11.4.2000

357/2016

Sebastián

28.4.2001

260/2016

Zdeněk

5.7.2000

 

*) REG. ČÍSLO - číslo jednací potvrzujícího dopisu o přijetí přihlášky uchazeče 

Datum zveřejnění: 22. 4. 2016 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Menu

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

Návštěvnost stránek

1110693