Drobečková navigace

Úvod > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - 2016 > Obory s výučním listem > Mechanik elektronických zařízení

Mechanik elektronických zařízení

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V 1. KOLE

OBOR VZDĚLÁNÍ 23 - 44 - L/01 ELEKTROMECHANIK PRO PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

ŽÁCI PŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

REG. ČÍSLO *)

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ

183/2016

Lukáš

10.11.2000

289/2016

Karel

1.8.2001

332/2016

Vladimír

8.3.2000

271/2016

Filip

20.11.2000

154/2016

Jiří

25.6.2000

339/2016

Josef

2.3.2001

343/2016

Adam

4.10.2000

410/2016

Zbyněk

26.1.2001

431/2016

Radek

18.3.2001

169/2016

Jan

7.6.2000

327/2016

Vojtěch

7.11.2000

152/2016

Martin

29.12.2000

390/2016

Martin

14.2.2001

228/2016

Vojtěch

20.2.2001

369/2016

Daniel

17.7.2001

293/2016

Daniel

6.11.2000

417/2016

Patrik

8.7.2001

216/2016

Václav

1.2.2000

380/2016

Tomáš

5.2.2001

314/2016

Vojtěch

19.12.2000

435/2016

Jakub

6.6.2001

285/2016

Martin

17.8.2000

188/2016

Radek

8.6.2001

267/2016

Jan

29.8.2000

 

ŽÁCI NEPŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

REG. ČÍSLO *)

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ

294/2016

Tomáš

20.3.2001

182/2016

Jakub

21.1.2001

454/2016

Patrik

6.3.2001

185/2016

Miloslav

19.12.2000

268/2016

Jiří

30.3.2001

 

*) REG. ČÍSLO - číslo jednací potvrzujícího dopisu o přijetí přihlášky uchazeče 

Datum zveřejnění: 22. 4. 2016  

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Menu

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

Návštěvnost stránek

1102781