Drobečková navigace

Úvod > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - 2016

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - 2016

 Strojírenství

SEZNAM NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ VE 2. KOLE

OBOR VZDĚLÁNÍ 23 - 41 - M/01 STROJÍRENSTVÍ

ŽÁCI NEPŘIJATÍ VE 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

ÚDAJE O ŽÁKOVI

POŘ. ČÍSLO

IDENT. ČÍSLO

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ (DD.MM.RRRR)

1

360

Michal

11.08. 2001

 

Datum zveřejnění: 23. 5. 2016

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Menu

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

Návštěvnost stránek

1102706