Drobečková navigace

Úvod > Žáci > Maturitní a závěrečné zkoušky > Povolené pomůcky ke zkouškám společné části maturitní zkoušky

Povolené pomůcky ke zkouškám společné části maturitní zkouškyČeský jazyk a cizí jazyk

Z důvodů objektivity a regulérnosti průběhu maturitní zkoušky mohou být veškeré povolené pomůcky (pravidla českého pravopisu, slovníky apod.) ke společné části maturitní zkoušky z těchto předmětů poskytnuty školou.

Použití vlastních povolených pomůcek je podmíněno jejich kontrolou před zahájením zkoušky. Místo a čas kontroly vlastních povolených pomůcek budou oznámeny v pozvánce k maturitní zkoušce.

 

Matematika

Povolenými pomůckami jsou:

  • rýsovací potřeby,

  • kalkulačka bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, 

  • matematicko-fyzikální a chemické tabulky pro střední školy.

Z důvodů zajištění objektivity a regulérnosti průběhu maturitní zkoušky z matematiky doporučujeme všem žákům používat MFCh tabulky, které jim škola před zadáním didaktického testu z matematiky zapůjčí. Nikdo však nesmí použít své vlastní tabulky které by nebyly před zahájením zkoušky zkontrolovány.

Zapůjčeny budou tyto tabulky:
Mikulčák Jiří a kol.: MATEMATICKÉ, FYZIKÁLNÍ a CHEMICKÉ TABULKY pro střední školy. Praha: SPN, 1989; 231 40 12.

Novější vydání těchto tabulek dnes dostupných na trhu jsou:

Mikulčák Jiří a kol.: MATEMATICKÉ, FYZIKÁLNÍ a CHEMICKÉ TABULKY pro střední školy. Praha: PROMETHEUS, 2009, dotisk 4. vydání; 95 31 132.

Použití vlastních povolených pomůcek je podmíněno jejich kontrolou před zahájením zkoušky. Místo a čas kontroly vlastních povolených pomůcek budou oznámeny v pozvánce k maturitní zkoušce.