Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2. kolo přijímacího řízení

Uchazeči přijatí do jednotlivých oborů vzdělání

Elektrotechnika - Mechatronika

Daniel

16.1.2002

   

Strojírenství

Vojtěch

16.8.2002

   

Strojník silničních strojů

Petr

13.3.2000

Karel

1.8.2001

Patrik

6.3.2001

   

Obráběč kovů

Kateřina

14.6.1997

   

Mechanik elektronických zařízení

Jakub

20.2.1999

Jan

16.7.1999

Nepřijatí uchazeči mohou podat proti tomuto rozhodnutí odvolání k rukám ředitele SPŠ Chrudim.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6 , zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Datum zveřejnění: 22. května 2017