Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019 - maturitní obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019 - maturitní oboryDne 29. 4. 2019 byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělání. Po kliknutí na níže uvedený odkaz se zobrazí tabulka vytvořená pomocí tabulkového procesoru, výsledky pro jednotlivé obory jsou k dispozici na jednotlivých listech této tabulky.

Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory - 1. kolo

Nepřijatým uchazečům bude písemné rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou. Přijatí uchazeči mají možnost vyzvednout si po dohodě písemné rozhodnutí o přijetí na studijním oddělení školy.

Nepřijatí uchazeči mohou podat proti tomuto rozhodnutí odvolání k rukám ředitele SPŠ Chrudim.

 

Než budete na školu odevzdávat zápisový lístek, prosíme o pročtení těchto dokumentů:

Zahajovací dopis

Informace o stravování

Zároveň s doručením zápisového lístku žádáme o doručení níže uvedených dokumentů:

Osobní dotazník

Přihláška na obědy

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.