Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019 - učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019 - učební oboryDne 23. 4. 2019 byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem. Po kliknutí na níže uvedený odkaz se zobrazí tabulka vytvořená pomocí tabulkového procesoru, výsledky pro jednotlivé obory jsou k dispozici na jednotlivých listech této tabulky.

Výsledky přijímacího řízení - učební obory - 1. kolo

Nepřijatým uchazečům bude písemné rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou. Přijatí uchazeči mají možnost vyzvednout si písemné rozhodnutí o přijetí na studijním oddělení školy.

Nepřijatí uchazeči mohou podat proti tomuto rozhodnutí odvolání k rukám ředitele SPŠ Chrudim.

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.