Drobečková navigace

Úvod > Škola > Historie školy - starý > 1953 - 1961

Historie školy 1953 - 1961

Školní rok 1953 - 54 byl ve znamení rozsáhlé školské reformy, která postihla celé školství a nesmazatelně se na něm podepsala. V jejím rámci vznikla z dosavadní vyšší školy strojnické čtyřletá průmyslová škola se specializací: stroje potravinářské, chemické, potravinářské a sklářské stroje a zařízení a stroje dopravní, stavební a silniční. Dvouletá mistrovská škola byla zrušena. Zároveň byla zřízena dvouletá škola pro pracující při zaměstnání s 15 vyučovacími hodinami týdně, později byla prodloužena na tříletou. Další pobočky pro toto studium vznikly v Holicích, Hlinsku a Pardubicích. Velkou bolestí školy byl nevyhovující stav dílen, ve kterých byla poškozena střecha a chybělo hlavně dostatečné vytápění. V zimních měsících nebylo možné některé stroje pro zamrznutí vůbec spustit. Také z těchto důvodů nemělo dílenské vyučování úroveň dřívějších let, když sídlila škola v Pardubicích.

V dalších letech se stále více projevovala zaostalost školní budovy.Musely být uzavřeny toalety v pravém křídle 2. patra a také tělocvična vykazovala havarijní stav. Nakonec musela být rekonstruována, což na dva roky výrazně ovlivnilo výuku tělesné výchovy.

Kvůli přestěhování školy došlo také ke změnám v dílenském vyučování: nebyl otevřen provoz autodílny a elektrotechnické dílny, byl zrušen park motorových vozidel. Ke konci padesátých let strojový park stále více zaostával a modernizace postupovala velmi pomalu.

Ve školním roce 1958 - 59 odešel do invalidního důchodu ředitel školy prof. Pozdník a funkce se ujal ing. Josef Kalous. Byl zřízen dvouletý denní abiturientský kurz pro maturanty středních škol. Ve školních dílnách bylo instalováno ústřední topení. Vyučovalo se ve všech dílnách, kromě kovárny, protože ve škole nebylo zatím obsazeno místo učitele kováře. Na škole pracoval po celý rok modelářský a fotografický kroužek.

Změnu názvu školy na ´´střední průmyslovou školu strojnickou´´ přinesl školní rok 1960 - 61. Ve čtvrtých ročnících byla zřízena specializace všeobecné strojírenství a stroje chemické a potravinářské. Poprvé byla otevřena jedna třída dálkového studia při zaměstnání s 21 žáky. V dalších letech bylo toto studium značně rozšířeno. Na denním studiu bylo otevřeno 10 tříd s 307 žáky, na večerní škole 11 tříd s 249 žáky. V tomto školním roce vyvrcholila i účast školy na různých zemědělských brigádách.