Drobečková navigace

Úvod > Škola > Historie školy - starý > 1961 - 1967

Historie školy 1961 - 1967

Ve školním roce 1961 - 62 byla pardubická a holická pobočka večerní školy připojena k nově zřízené střední škole pro pracující v Pardubicích., a tak pod správou ředitelství zůstaly jen pobočky v Hlinsku při n. p. Elektro-Praga a v Hedvikově při n. p. Kovolis, převzatá od SPŠS Čáslav. V následujících letech byly zavedeny do ročníků denní školy nové učební plány a osnovy. Dálkové studium se rozrostlo na 7 tříd se 131 studenty ( nižší studium tříleté, vyšší pětileté, abiturientský kurz tříletý).

Budova školy se dostala v této době do havarijního stavu. V důsledku této situace vydal Okresní národní výbor v Chrudimi dne 16. února zákaz vyučování v budově, která hrozila zřícením. Došlo proto k dalšímu stěhování školy, tentokrát do dvou budov bývalé dřevařské školy (kde po odstěhování chrudimského gymnázia do budovy bývalého lycea u nádraží sídlily zvláštní škola, hudební škola a několik tříd základní školy). Takže již podruhé v historii školy došlo ke stěhování do prostor, které vůbec neodpovídaly potřebám technické školy. Nevyhovující učebny, stísněné umístění sbírek a laboratoří, nevýhodné rozmístění do dvou budov, navíc v zadní budově zůstaly nadále dílny komunálního truhlářského podniku. Velmi citelná byla i ztráta školního hřiště a tělocvičny, když starou budovu převzalo odborové ředitelství n. p. Transporta. Tři a půl roku proto škola zůstala bez základního zařízení pro výuku tělesné výchovy. Teprve v roce 1967 byla umožněna výuka v sokolovně, ale za cenu současného vyučování pro tři třídy různých škol.

Tímto opětovným přemístěním školy se znovu rozvířila otázka nutnosti urychleně postavit nový komplex budov, který by odpovídal potřebám moderní výuky na technické škole. V roce 1960 byl krajskému národnímu výboru znovu předložen požadavek na výstavbu nové školy a to v Chrudimi (předcházející návrhy na stavbu počítaly s umístěním v Pardubicích). Koncem roku 1961 a počátkem roku 1962 již byli příslušní pracovníci KNV přesvědčeni o nutnosti urychlené výstavby školy. Investiční úkol se začal připravovat na podzim 1962, byly předloženy podklady a projekt se podařilo zařadit do plánu Stavoprojektu v Pardubicích po předcházejícím souhlasu ministerstva školství a kultury. V září 1964 byl vypracován úvodní projekt a vlastní stavba měla být zahájena v roce 1965.

Jelikož však došlo k dalšímu odkladu, byly provedeny menší stavební úpravy ve stávajících dvou budovách. Rozdělením profesorské knihovny vznikla elektrotechnická laboratoř a z jedné učebny byla svépomocí vytvořena audiovizuální učebna. Byla slavnostně otevřena 31.3.1966 a stala se vzorem pro podobné na jiných školách.

Na střední škole byla dosavadní specializace zrušena a nahrazena jednotným označením oboru ´´strojírenství´´. Počet žáků dosáhl i v těchto stísněných podmínkách počtu 703 (12 tříd denní školy s 369 žáky, 10 tříd večerní školy v Chrudimi, Hlinsku a Hedvikově se 178 žáky, 8 tříd dálkového studia se 156 žáky). Svou činnost ukončila v tomto roce pobočka večerní školy v Proseči u Skutče zřízená před dvěma lety. Dílny se staly majitelem staršího nákladního auta Praga RND.

Ve školním roce 1966 - 67 byly ve škole zavedeny po způsobu ostatních podniků volné soboty v sudém týdnu úpravou rozvrhu hodin. Byl zrušen nevyhovující žákovský domov a 50 studentů se ubytovalo v novém při střední zemědělsko - technické škole. S problémem stravování nakonec pomohl n. p. Elite.