Drobečková navigace

Úvod > Škola > Historie školy - starý > 1967 - 1982

Historie školy 1967 - 1982

1. ledna 1967 se škola stala vlastníkem pozemku v bývalých Vaňkových školkách. Pozemek určený pro stavbu nového školního komplexu opět probudil naděje na rychlý počátek stavby.
K dlouho očekávanému dni došlo 18. prosince 1967, kdy byly slavnostně zahájeny přípravné práce na staveništi nové školy. Výstavbou celého komplexu, který tvoří šest budov spojených v jeden celek (tělocvična, dílny, speciální učebny a laboratoře, základní učebny, stravovací zařízení a domov mládeže) byl pověřen n. p. Pozemní stavby Pardubice. Stavba byla ukončena a předána po určitých zdrženích v roce 1974. Náklady na vybudování školy dosáhly 46 miliónů korun. Dne 18. srpna bylo zahájeno intenzivní stěhování školního zařízení do nových prostor a 30. srpna se konala poslední porada sboru ve staré škole.

Dnem 2. září 1974 začíná nová historie školy, neboť školní rok 1974 - 75 byl slavnostně zahájen ředitelem školy Gregorem v novém komplexu, na který škola čekala déle jak šest let. Domov mládeže zahájil činnost od 1. října 1974, ale některé části areálu (budova speciálních učeben, dílny, tělocvična) ještě čekaly na své definitivní dokončení, stejně jako úprava okolí školy. První školní rok v nové školní budově byl zakončen dne 27. června vydáním vysvědčení s vědomím, že škola úspěšně zvládla složitý úkol přestěhování do moderního a prostorově vyhovujícího areálu budov.

Ve školním roce 1975 - 76 byla na naší škole poprvé otevřena třída vyučenců. Byla zahájena výuka v nových dílnách a začal pracovat fotografický, promítačský, šachový a recitační kroužek. V květnu 1976 se konalo v Jablonci nad Nisou národní kolo studentské vědecké konference, ve kterém zvítězil student čtvrtého ročníku naší školy M. Šnajdr v oboru strojírenství s prací ´´Výpočetní technika ve strojírenství´´.

V následujících letech došlo k úplnému zprovoznění všech částí školního areálu. Od října 1978 probíhala stavba nového školního hřiště, při které pomáhali žáci všech ročníků. Na škole byla založena Rada mladých odborníků, která uzavřela dohodu s n. p. Transporta o výrobě modelu regálového zakladače, za jehož maketu byl Radě udělen v březnu 1980 diplom komisí při V. celostátní výstavě Zenit.

Ve školním roce 1979 - 80 začalo na naší škole fungovat studium strojírenské metrologie (kombinované dálkové, večerní studium realizované formou krátkodobých internátních soustředění), které zajišťoval Dům techniky Pardubice ve spolupráci s Úřadem pro normalizaci a naší školou. V následujícím roce byla na naší škole zřízena pobočka studia při zaměstnání v Ledči nad Sázavou. Byla provedena také stavební úprava laboratoří a učebny pro výuku elektrotechniky a automatizace. V květnu 1980 bylo na naší škole uspořádáno celonárodní kolo Soutěže v technických znalostech žáků SPŠ strojnických. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev a všichni účastníci i hosté velmi ocenili průběh celé akce.