Obráběč kovů

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - OBOR VZDĚLÁNÍ OBRÁBĚČ KOVŮ    23-56-H/01

Pořadí žáků bylo stanoveno na základě výsledků v posledních dvou ročnících vzdělávání na ZŠ v 1. pololetí 9. třídy a následně ve 2. pololetí 8. třídy. V případě shodného prospěchu je rozhodujícím kritériem lepší prospěch z matematiky a fyziky v 1. pololetí 9. třídy a následně ve 2. pololetí  8. třídy ZŠ.

POŘ. ČÍSLO

REG. ČÍSLO - ČÍSLO JEDNACÍ POTVRZUJÍCÍHO DOPISU O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY UCHAZEČE

1

226/2014

2

193/2014

3

148/2014

4

385/2014

5

235/2014

6

210/2014

7

189/2014

8

479/2014

9

340/2014

10

483/2014

11

227/2014

12

194/2014

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6 , zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Datum zveřejnění:   24. dubna  2014

 

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Návštěvnost stránek

1121490