Drobečková navigace

Úvod > Přijímací řízení > Podrobnosti k testům z CERMATu

Podrobnosti k testům z CERMATu

Soubor ke stažení ve formátu pdf. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ

Český jazyk a literatura

  

Matematika

Celkový maximální počet bodů: 

50           

Celkový maximální počet bodů: 

50

Časový limit konání testu:

60 minut  

Časový limit konání testu:

60 minut

Povolené pomůcky:

Modře či černě píšící propisovací tužka.                                                                                   

Povolené pomůcky:

Rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno

Na místo konání testů se dostavte cca 20 minut před časem zahájení zkoušky.

Místo (škola) konání testů je stanovena v souladu s následujícím principem: Jednotné testy koná uchazeč na škole uvedené na jeho přihlášce jako  1. v pořadí dle preferencí. V případě, že se škola uvedená jako 1.  v pořadí neúčastní pilotního ověřování, koná testy na škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí dle preferencí.

Rozdělení žáků do učeben najdete na informační tabuli ve vestibulu školy a na webových stránkách školy - položka Rozdělení uchazečů do učeben po zveřejnění těchto údajů CERMATEM. 

JAKÉ JSOU TYPY ÚLOH V JEDNOTNÝCH TESTECH A V ČEM SE LIŠÍ? 

V testech se používají různé typy úloh. Každý z nich má svůj specifický význam, slouží k ověřování jiných znalostí a dovedností. Nejčastěji se úlohy dělí do dvou skupin podle toho, jakým způsobem by žáci měli postupovat při řešení úlohy. Pokud odpověď na úlohu vytváří řešitel testu zcela sám, jedná se o úlohy otevřené. Pokud odpověď vybírá z určité nabídky, jde o úlohy uzavřené. 

UZAVŘENÉ ÚLOHY 

Dichotomické: volba správného řešení ze 2 alternativ (např. ano-ne), obvykle zařazovány do svazků 

S výběrem odpovědi: volba správného řešení ze 3 nebo více alternativ 

Přiřazovací: vzájemné přiřazení údajů z jedné skupiny k údajům z druhé skupiny 

Uspořádací: seřazení údajů podle určitého pravidla

OTEVŘENÉ ÚLOHY 

Se stručnou odpovědí: vytvoření velice krátké, jednoslovné, či jednočíselné odpovědi 

S širokou odpovědí: vytvoření rozsáhlé odpovědi, v matematice obvykle včetně postupu řešení

 

DOPORUČENÍ K ŘEŠENÍ DIDAKTICKÉHO TESTU 

 1. Řiďte se pokyny zadavatele testu a pokyny uvedenými na přední straně testového sešitu.

 2. Zjistěte, jak jsou úlohy hodnoceny, a zvolte vhodnou strategii řešení.

  1. Není nutné řešit testové úlohy v pořadí, v kterém jsou předloženy

  2. Přednostně lze například řešit úlohy za velký počet bodů a úlohy snadnější, naopak úlohy, u kterých si nejste jisti,  můžete ponechat až na závěr.

 3. Využijte všechen poskytnutý čas a nevzdávejte řešení.

 4. Pokud si nejste jisti správnou odpovědí, vyberte tu podle vás nejpravděpodobnější, za chybné řešení nejsou udělovány záporné body!

 5. Pozorně čtěte instrukce, zadání a výchozí texty. Mnoho chyb vzniká z přehlédnutí!

 6. K poznámkám využijte testového sešitu.

 7. Úlohy s požadovaným postupem řešení v testu z matematiky řešte rovnou do záznamového archu, při přepisu z testového sešitu může dojít k chybě! V záznamovém archu je dostatek místa i na případné škrty a opravy.

 8. U geometrických úloh ke konstrukci použijte tužku a rýsovací potřeby. V záznamovém archu všechny čáry a křivky potřebné ke konstrukci obtáhněte propisovací tužkou.

 9. Záznamové archy vyplňujte pečlivě. Chybně zapsané odpovědi v záznamovém archu jsou neplatné. Případné opravy provádějte dle pokynů a před opravou nesprávné odpovědi zkontrolujte, zda ji provádíte u správného čísla úlohy!

 

Zápis řešení tzv. uzavřených testových úloh (křížkování) 

Zvolenou odpověď je nutné zřetelně zakřížkovat v záznamovém archu. Důležitá je i kontrola, že je odpověď označena u správného čísla úlohy. Křížky musí být dotaženy do rohů, ale nepřetaženy. Pečlivost se vyplácí! Ledabylý záznam může vést ke ztrátě bodů. 

 

Pokud je zakřížkováno více než jedno pole, bude odpověď považována za nesprávnou. 

V případě, že je třeba odpověď opravit, protože se řešitel například spletl v zápise, je nutné pečlivě zabarvit původně zakřížkované pole a nově zvolenou odpověď pak vyznačit křížkem do nového pole. Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpověď. I zde platí, že je potřeba opravovanou odpověď zabarvit přesně a úplně. Opravy je dobré pečlivě promyslet, zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď.

 

Zápis řešení tzv. otevřených testových úloh 

Odpověď je třeba psát čitelně a výhradně do vyznačeného pole určeného pro záznam řešení („čtecí“ pole). POZOR! V případě nečitelné či nejednoznačné odpovědi nebude úloha hodnocena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

20. 6. Květa

Zítra: Alois

Návštěvnost stránek

1117249