Mechatronika

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V 1. KOLE

OBOR VZDĚLÁNÍ  26 - 41 - M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŽÁCI PŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ÚDAJE O ŽÁKOVI VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍCH TESTŮ

POŘ. ČÍSLO

IDENT. ČÍSLO

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ (DD.MM.RRRR)

 ČJL

 MAT

SOUČET

1

136

Michal

07.04.2001

36

38

74

2

104

Jiří

29.06.2001

35

39

74

3

101

Martin

07.10.2000

38

36

74

4

127

Lukáš

12.06.2001

39

32

71

5

114

Marek

10.11.2000

34

34

68

6

128

Martin

21.06.2001

33

32

65

7

132

Tristan

23.07.2001

23

40

63

8

117

Martin

29.03.2001

29

33

62

9

111

Jakub

19.09.2000

36

24

60

10

134

Vojtěch

11.08.2000

36

24

60

11

133

Filip

05.03.2001

28

29

57

12

135

Jan

19.06.2001

33

24

57

13

116

Jiří

23.11.2000

23

32

55

14

118

Vojtěch

08.12.2000

28

24

52

15

115

Tomáš

11.09.2000

30

21

51

16

108

David

11.10.2000

21

29

50

17

120

Jaroslav

18.01.2001

25

24

49

18

109

Jan

29.08.2000

29

20

49

19

122

Vojtěch

18.05.2001

29

20

49

20

119

Vladimír

07.08.2000

36

12

48

21

121

Jan

20.10.2001

18

29

47

22

110

Tomáš

12.08.2000

23

24

47

23

130

Vojtěch

21.08.2000

17

28

45

24

105

Šimon

20.07.2000

26

17

43

25

113

Petr

07.10.2000

23

19

42

26

103

Ondřej

17.06.2001

24

17

41

27

112

Ondřej

23.12.2000

22

18

40

28

131

Patrik

26.10.2000

18

21

39

29

102

Jakub

21.01.2001

28

11

39

30

138

Lukáš

30.12.2000

20

18

38

31

126

Štěpán

07.06.2000

22

13

35

32

124

Daniel

17.07.2001

29

5

34

33

123

Marek

15.03.2001

22

10

32

 

ŽÁCI NEPŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ÚDAJE O ŽÁKOVI VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍCH TESTŮ

POŘ. ČÍSLO

IDENT. ČÍSLO

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ (DD.MM.RRRR)

ČJL

MAT

SOUČET

34

125

Lukáš

15.10.2000

18

13

31

35

129

David

25.07.2001

22

6

28

36

106

Vojtěch

20.02.2001

14

5

19

37

137

Martin

22.04.2000

9

7

16

38

107

Štěpán

22.05.2001

0

0

0

 

Datum zveřejnění: 22. 4. 2016

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 

Menu

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Návštěvnost stránek

1121490