Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Druhé kolo přijímacího řízení - školní rok 2023 - 2024

Druhé kolo přijímacího řízení - školní rok 2023 - 2024Počty volných míst do druhého kola přijímacího řízení budou pro tříleté nematuritní obory doplněny 11. 5. 2023 . Dne 16. 5. 2023 budou ev. upraveny počty volných míst do oborů maturitních.

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023 – 2024

  Ředitel SPŠ Chrudim vyhlašuje s platností od 28. 4. 2023 druhé kolo přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2023 - 2024
       
  Obory  Školní vzdělávací program Volná místa
  26-41-M/01 Mechatronika 7
  23-41-M/01 Strojírenství 10
  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 3
   
  Ředitel SPŠ Chrudim vyhlašuje s platností od 11. 5. 2023 druhé kolo přijímacího řízení do nematuritních oborů pro školní rok 2023 - 2024
  Obory   Školní vzdělávací program Volná místa
  26-52-H/01  Mechanik elektronických zařízení 5
  23-65-H/03  Mechanik silničních strojů 7
  23-56-H/01  Obráběč kovů 3
  23-51-H/01  Zámečník 6
   
 

Přihlášky do druhého kola budou přijímány od 28. 4. 2023 (maturitní obory), resp. od 11. 5. 2023 (nematuritní obory) do 15. 5. 2023 (maturitní obory) a 25. 5. 2023 (nematuritní obory). Podané přihlášky budou vyřizovány v pořadí podle data doručení, a to od 26. 5. 2023 pro tříleté nematuritní a od  16. 5. 2023 pro čtyřleté maturitní obory.

 Při vyřizování podaných přihlášek do maturitních i nematuritních oborů budou zohledněna tato kritéria pro stanovení pořadí uchazečů:

  • Při přijímacím řízení bude pro stanovení pořadí zohledněn průměrný prospěch uchazeče ve druhém pololetí 8. a v prvním pololetí 9. ročníku (uchazeč s lepším průměrem má přednost).
  • Pomocná kritéria pro přijetí - při rovnosti průměrného prospěchu dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika (ve druhém pololetí 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí); a při rovnosti průměrného prospěchu z předmětu matematika, dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika (ve druhém pololetí 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí).
  • U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), bude znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
  • Pohovor ověřující znalost českého jazyka proběhne u uchazečů-cizinců v den stanovený ředitelem školy. Výsledky budou uchazečům sděleny bezprostředně po ukončení pohovorů.
  • Vlastní pohovor bude trvat cca 20 minut a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí jazyka:

slovem - pasivně (porozumění významu psaného i mluveného textu)

slovem - aktivně (rozhovor s uchazečem)

písmem - schopnost napsání krátkého textu.

  • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí v písemné podobě obdrží uchazeč (zákonný zástupce) doporučeným dopisem.
  • Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim.
  • V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost ke studiu lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.
       
  Přihlášky lze získat na:
  _základní škole    
  _SPŠ Chrudim    
  _adrese http://www.klickevzdelani.cz/prijimacky    
  Termín odevzdání zápisových lístků - 2. kolo: do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu.

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Návštěvnost stránek

1075975