Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Přijímání do vyšších ročníků studia 2022-2023 - maturitní i tříleté obory

Přijímání do vyšších ročníků studia 2022-2023 - maturitní i tříleté oboryPřijímání absolventů s výučním listem do vyšších ročníků maturitního studia

Absolvent s výučním listem může požádat ředitele školy o přijetí ke studiu do vyššího (zpravidla druhého) ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkami pro přijetí ve všech kolech přijímacího řízení jsou:

 • Získání výučního listu v příbuzném oboru vzdělání
 • Včasné podání žádosti o přijetí ke studiu 
 • Úspěšné absolvování písemného přijímacího testu z matematiky a fyziky v rozsahu učiva absolvovaného oboru vzdělání s výučním listem. Podmínkou pro přijetí je dosažení 30 bodů z 80 možných v prostém součtu za oba testy; test z matematiky je hodnocen max. 50 body, test z fyziky max. 30 body
 • Úspěšné složení rozdílových zkoušek (hodnocení stupněm VYHOVĚL); předměty, ze kterých má uchazeč rozdílové zkoušky konat, budou upřesněny v rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče ke studiu v závislosti na oboru, na který se uchazeč hlásí, aby byla splněna podmínka absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu podle ŠVP daného oboru vzdělání
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru
 • Volná kapacita ve třídě / oboru, na který se uchazeč hlásí

Termín odevzdání přihlášky / žádosti o přijetí pro první kolo přijímacího řízení je 31.7. 2022. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy a na studijním oddělení školy.

Přijímací testy pro první kolo přijímacího řízení se budou konat 26. 8. 2022 od 8:00 v budově školy v Čáslavské ulici. Doba trvání testů:  45 minut matematika – přestávka  - 45 minut fyzika. Povolenými pomůckami pro oba testy jsou matematicko-fyzikální tabulky (zajistí škola), psací a rýsovací potřeby, kalkulačka. Výsledky přijímacích testů budou zveřejněny nejpozději následující pracovní den od 12:00 hodin na vývěsce školy a v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup.

Pří větším počtu uchazečů, než je volná kapacita třídy / oboru, budou přednostně přijímáni uchazeči s lepším celkovým výsledkem přijímacích testů; z uchazečů se shodným celkovým výsledkem přijímacích testů budou upřednostněni ti s vyšším bodovým ziskem z testu z matematiky.

Pro potřeby uchazečů je k přijímacím testům zpracována metodická příručka se vzorovými úlohami.

Ředitel školy může vyhlásit ev. druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky do druhého kola, bude-li vyhlášeno, je nutno podat nejpozději do 16. 9. 2022. Vyhlášení druhého kola bude zveřejněno na vývěsce školy a v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup, a to nejpozději 2. 9. 2022. Přijímací testy pro druhé kolo se budou konat 22. 9. 2022 od 8:00 v budově školy v Čáslavské ulici. Rozsah testů je shodný s kolem prvním. Výsledky přijímacích testů budou zveřejněny nejpozději následující pracovní den od 12:00 hodin na vývěsce školy a v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup.

Náplní rozdílových zkoušek je rozsah učiva daného předmětu podle ŠVP příslušného oboru vzdělání za nižší (zpravidla první) ročník(y), než do kterého byl uchazeč přijat a který(é) neabsolvoval. Rozdílové zkoušky musí žák složit po nástupu v průběhu studia, a to nejpozději do konce měsíce listopadu 2022. Konkrétní termín zkoušky stanoví příslušný vyučující. Uchazeč je u těchto zkoušek hodnocen stupněm VYHOVĚL, ev. NEVYHOVĚL.

 

Přijímání do vyšších ročníků tříletých oborů s výučním listem

Uchazeč o studium - absolvent jiného oboru vzdělání může požádat ředitele školy o přijetí ke studiu některého z vyučovaných oborů s výučním listem, a to od i od vyššího (zpravidla druhého) ročníku. Podmínkami pro přijetí jsou:

 • Získání výučního listu či absolvování čtyřletého maturitního studia (i bez úspěšného složení maturitní zkoušky) v jiném oboru, než na který se uchazeč hlásí
 • Včasné podání žádosti o přijetí ke studiu 
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru
 • Volná kapacita ve třídě / oboru, na který se uchazeč hlásí
 • Úspěšné složení rozdílových zkoušek (hodnocení stupněm VYHOVĚL); předměty, ze kterých má uchazeč rozdílové zkoušky konat, budou upřesněny v rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče ke studiu v závislosti na oboru, na který se uchazeč hlásí, aby byla splněna podmínka absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu podle ŠVP daného oboru vzdělání

Termín odevzdání přihlášky / žádosti o přijetí pro první kolo přijímacího řízení je 20. 8. 2022. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy a na studijním oddělení školy.

Náplní rozdílových zkoušek je rozsah učiva daného předmětu podle ŠVP příslušného oboru vzdělání za všechny nižší (zpravidla první) ročník(y), než do kterého byl uchazeč přijat a který(é) neabsolvoval. Rozdílové zkoušky musí žák složit po nástupu v průběhu studia, a to nejpozději do konce měsíce listopadu 2022. Konkrétní termín zkoušky stanoví příslušný vyučující. Uchazeč je u těchto zkoušek hodnocen stupněm VYHOVĚL, ev. NEVYHOVĚL.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu budou vydávána v pořadí přijatých přihlášek do naplnění kapacity daného oboru / třídy, do kterého se uchazeč hlásí. O rozhodnuté ředitele školy bude uchazeč vyrozuměn písemně, a to neprodleně po vydání tohoto rozhodnutí.

Ředitel školy může vyhlásit ev. druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky do druhého kola, bude-li vyhlášeno, je nutno podat nejpozději do 16. 9. 2022. Vyhlášení druhého kola bude zveřejněno na vývěsce školy a v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup, a to nejpozději 2. 9. 2022.