Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Třetí kolo přijímacího řízení - školní rok 2023 - 2024 - ukončeno

Třetí kolo přijímacího řízení - školní rok 2023 - 2024 - ukončenoPříjem přihlášek do třetího kola přijímacího řízení byl ukončen

 

Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023 – 2024

  Ředitel SPŠ Chrudim vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2023 - 2024
       
  Obory  Školní vzdělávací program Volná místa
  26-41-M/01 Mechatronika 5
  23-41-M/01 Strojírenství 1
  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 0
   
  Ředitel SPŠ Chrudim vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení do nematuritních oborů pro školní rok 2023 - 2024
  Obory   Školní vzdělávací program Volná místa
  26-52-H/01  Mechanik elektronických zařízení 0
  23-65-H/03  Mechanik silničních strojů 0
  23-56-H/01  Obráběč kovů 5
  23-51-H/01  Zámečník 5
   
 

 

 Při vyřizování podaných přihlášek do maturitních i nematuritních oborů budou zohledněna tato kritéria pro stanovení pořadí uchazečů:

  • Při přijímacím řízení bude pro stanovení pořadí zohledněn průměrný prospěch uchazeče ve druhém pololetí 8. a v prvním pololetí 9. ročníku (uchazeč s lepším průměrem má přednost).
  • Pomocná kritéria pro přijetí - při rovnosti průměrného prospěchu dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika (ve druhém pololetí 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí); a při rovnosti průměrného prospěchu z předmětu matematika, dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika (ve druhém pololetí 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí).
  • U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), bude znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
  • Pohovor ověřující znalost českého jazyka proběhne u uchazečů-cizinců v den stanovený ředitelem školy. Výsledky budou uchazečům sděleny bezprostředně po ukončení pohovorů.
  • Vlastní pohovor bude trvat cca 20 minut a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí jazyka:

slovem - pasivně (porozumění významu psaného i mluveného textu)

slovem - aktivně (rozhovor s uchazečem)

písmem - schopnost napsání krátkého textu.

  • Třetí kolo přijímacího řízení bude ukončeno 31. 7. 2023. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 2. 8. 2023.
  • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí v písemné podobě obdrží uchazeč (zákonný zástupce) doporučeným dopisem.
  • Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim.
  • V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost ke studiu lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce. Podrobnější informace ke zdravotní způsobilosti uchazečů lze nalézt ZDE a ZDE
       
  Přihlášky lze získat na:
  _základní škole    
  _SPŠ Chrudim    
  _adrese http://www.klickevzdelani.cz/prijimacky    
  Termín odevzdání zápisových lístků - 3. kolo: do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu.