Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební oboryDnes 24. 4. 2017 byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů. Po kliknutí na níže uvedený odkaz se zobrazí tabulka vytvořená pomocí tabulkového procesoru, výsledky pro jednotlivé učební obory jsou k dispozici na jednotlivých listech této tabulky.

Výsledky přijímacího řízení - učební obory - 1. kolo

Nepřijatí uchazeči mohou podat proti tomuto rozhodnutí odvolání k rukám ředitele SPŠ Chrudim.

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.