Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020 - obory s výučním listem

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020 - obory s výučním listemByly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem. Po kliknutí na níže uvedený odkaz se zobrazí tabulka vytvořená pomocí tabulkového procesoru, výsledky pro jednotlivé obory jsou k dispozici na jednotlivých listech této tabulky.

Výsledky přijímacího řízení - učební obory - 1. kolo

Nepřijatým a z důvodu letošní mimořádné situace i přijatým uchazečům bude písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zasláno poštou. 

Nepřijatí uchazeči mohou po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků požádat ředitele školy o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v případě, že jsou v daném oboru volná místa (tento postup nahrazuje v letošním roce tzv. "odvolání proti nepřijetí"). Počty volných míst v jednotlivých oborech budou zveřejněny na webových stránkách školy ihned po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků.

Lhůta pro odevzdání zápisových lístků a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku           podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6 , zanikají posledním dnem lhůty (do 13 kalendářních dnů ode dne termínu konání přijímacích zkoušek do oborů s maturitním vysvědčením) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Informace pro zájemce o ubytování na Domově mládeže:

Možnost podání Přihlášky na ubytování je do 31. 8. 2020.