Drobečková navigace

Úvod > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - 2016 > Obory s maturitou > Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V 1. KOLE

OBOR VZDĚLÁNÍ 23 - 44 - L/01 

ŽÁCI PŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ÚDAJE O ŽÁKOVI VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍCH TESTŮ

POŘ. ČÍSLO

IDENT. ČÍSLO

JMÉNO

DAT. NAROZENÍ (DD.MM.RRRR)

 ČJL

 MAT

 SOUČET

1

217

Martin

21.06.2001

33

32

65

2

212

Martin

29.03.2001

29

33

62

3

213

Štěpán

25.07.2000

33

25

58

4

209

Adam

11.04.2000

26

24

50

5

206

Daniel

28.06.2000

20

29

49

6

214

Jan

20.10.2001

18

29

47

7

207

Jakub

31.05.2001

29

16

45

8

216

Jiří

17.08.2001

27

18

45

9

220

Vít

22.09.2000

34

8

42

10

210

Michal

09.03.2000

20

20

40

11

211

Richard

16.07.2000

21

17

38

12

221

Lukáš

30.12.2000

20

18

38

13

208

Jan

05.08.2001

17

21

38

14

203

Nikolas

17.11.2000

20

17

37

15

201

Lukáš

22.06.2000

24

12

36

16

219

Tomáš

15.05.2001

18

16

34

17

204

Jiří

24.05.2001

14

20

34

18

202

Michal

19.11.2000

20

12

32

19

215

Marek

15.03.2001

22

10

32

20

205

Dominik

23.02.2001

22

10

32

21

218

Lukáš

24.06.2001

16

7

23

  

Datum zveřejnění: 22. 4. 2016 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 7 školského zákona:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Menu

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

Návštěvnost stránek

1102717