Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Přijímání absolventů s výučním listem do vyšších ročníků maturitního studia 2020-2021

Přijímání absolventů s výučním listem do vyšších ročníků maturitního studia 2020-2021Absolvent s výučním listem může požádat ředitele školy o přijetí do vyššího (zpravidla druhého) ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkami pro přijetí ve všech kolech přijímacího řízení jsou:

  • Získání výučního listu v příbuzném oboru vzdělání
  • Úspěšné absolvování písemného přijímacího testu z matematiky a fyziky v rozsahu učiva absolvovaného oboru vzdělání s výučním listem. Podmínkou pro přijetí je dosažení 30 bodů z 80 možných v prostém součtu za oba testy; test z matematiky je hodnocen max. 50 body, test z fyziky max. 30 body
  • Úspěšné složení rozdílových zkoušek (hodnocení stupněm VYHOVĚL); předměty, ze kterých má uchazeč rozdílové zkoušky konat, budou upřesněny v rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče ke studiu v závislosti na oboru, na který se uchazeč hlásí, aby byla splněna podmínka absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu podle ŠVP daného oboru vzdělání
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru
  • Volná kapacita ve třídě / oboru, na který se uchazeč hlásí

Termín odevzdání přihlášky / žádosti o přijetí pro první kolo přijímacího řízení je 31.7. 2020. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy a na studijním oddělení školy.

Přijímací testy pro první kolo přijímacího řízení se budou konat 26. 8. 2020 od 8:00 v budově školy v Čáslavské ulici. Doba trvání testů:  45 minut matematika – přestávka  - 45 minut fyzika. Povolenými pomůckami pro oba testy jsou matematicko-fyzikální tabulky (zajistí škola), psací a rýsovací potřeby, kalkulačka. Výsledky přijímacích testů budou zveřejněny nejpozději následující pracovní den na vývěsce školy a v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup.

Pří větším počtu uchazečů, než je volná kapacita třídy / oboru, budou přednostně přijímáni uchazeči s lepším celkovým výsledkem přijímacích testů; z uchazečů se shodným celkovým výsledkem přijímacích testů budou upřednostněni ti s vyšším bodovým ziskem z testu z matematiky.

Pro potřeby uchazečů je k přijímacím testům zpracována metodická příručka se vzorovými úlohami.

Ředitel školy může vyhlásit ev. druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky do druhého kola, bude-li vyhlášeno, je nutno podat nejpozději do 19. 9. 2020. Vyhlášení druhého kola bude zveřejněno na vývěsce školy a v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup, a to nejpozději 3. 9. 2020. Přijímací testy pro druhé kolo se budou konat 23. 9. 2020 od 8:00 v budově školy v Čáslavské ulici. Rozsah testů je shodný s kolem prvním.

Náplní rozdílových zkoušek je rozsah učiva daného předmětu podle ŠVP příslušného oboru vzdělání za nižší (zpravidla první) ročník(y), než do kterého byl uchazeč přijat a který(é) neabsolvoval. Rozdílové zkoušky musí žák složit nejpozději do konce měsíce listopadu 2020. Konkrétní termín zkoušky stanoví příslušný vyučující. Uchazeč je u těchto zkoušek hodnocen stupněm VYHOVĚL, ev. NEVYHOVĚL.