Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Naše škola v tisku

Naše škola v tiskuNázev článku: Naše škola v tisku, deníky Bohemia, Chrudimsko, 6. února 2021

Získejte perspektivní vzdělání – studujte technické obory na chrudimské průmyslovce

Střední průmyslová škola Chrudim  připravuje žáky technických oborů více než 120 let. V současné době nabízí žákům základních škol sedm oborů. Tři obory jsou studijní, zakončené maturitní zkouškou: Strojírenství, Mechatronika, Mechanik strojů a zařízení. Čtyři obory jsou učební, zakončené výučním listem: Zámečník, Obráběč kovů, Strojník silničních strojů a Mechanik elektronických zařízení. Ve studijních oborech má škola pro první ročník k dispozici 144 míst, v učebních oborech 96 míst.

Naším cílem je připravit žáky profesně tak, aby mohli být úspěšní v dalším studiu na vysoké škole, dobře se uplatnili v praxi ve firmách, případně byli úspěšní v podnikání. Neméně důležitým cílem je pro nás vychovat z našich žáků slušné a poctivé občany. 

Střední průmyslová škola Chrudim byla díky Pardubickému kraji, který je jejím zřizovatelem, v uplynulém období zásadním způsobem podpořena prostřednictvím projektu s názvem Strojírensko-technické centrum Chrudim. V rámci tohoto projektu získala škola investiční prostředky v celkové výši 23 milionů korun na nové a moderní vybavení učeben, laboratoří a odborných pracovišť. 

Následně byl realizován další projekt s finanční spoluúčastí Pardubického kraje - SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen, v rámci kterého škola provedla stavební úpravy dílen praktického vyučování i odborného výcviku, vybavila je stroji a zařízeními pro výuku strojírenských předmětů – především soustruhy a frézkami. Na tento projekt byly škole poskytnuty prostředky ve výši 19,7 milionu korun.

Podstatnou změnou prošly také budovy areálu školy v Čáslavské ulici. V rámci projektu byly za cenu 40 milionů korun komplexně zatepleny a opatřeny novou fasádou.

„V současné době jsou ve škole nadstandardně vybaveny nejen učebny, ale také pracoviště odborného výcviku pro výuku strojírenských oborů i oborů mikroelektrotechniky. Jsou tak zcela srovnatelné s podmínkami předních firem, ve kterých se žáci ucházejí po absolvování školy o zaměstnání,“ říká ředitel školy František Mihulka.

Vynikající materiální podmínky pro výuku spolu s velmi kvalitním sborem pedagogických pracovníků zúročuje škola ve studijních výsledcích žáků. Ve školním roce 2019-2020 byla úspěšnost žáků školy u maturitních zkoušek 95% a úspěšnost žáků u závěrečných učňovských zkoušek byla 98%.

O perspektivě nabízených oborů svědčí také skutečnost, že škola efektivně spolupracuje s více než čtyřiceti firmami regionu. Žáci absolvují ve firmách stáže a praktickou výuku, navštěvují je v rámci exkurzí. Samotné firmy oslovují žáky často již v době studia a nabízejí jim zaměstnání. Zvláště v dnešní nelehké době je pak z hlediska stability zaměstnání zřejmá veliká výhoda technického vzdělání – vždyť průmyslové podniky a firmy jsou jedněmi z nemnohých, které bez větších omezení fungují a jsou páteří českého hospodářství.

Ani v této době proto neklesá zájem firem o naše absolventy – konstruktéry, technology, mechatroniky a všech námi vyučovaných řemeslných profesí (strojních i elektrotechnických).

„Společenský vývoj ukázal nezbytnost technického vzdělávání. Jsme připraveni pružně reagovat na potřeby pracovního trhu, k čemuž máme v naší škole vytvořeny kvalitní personální i materiální podmínky,“ dodává ředitel školy František Mihulka.

Prostřednictvím fotografií některých nově vybudovaných a vybavených výukových pracovišť si dovolujeme srdečně pozvat k individuální návštěvě naší školy především žáky základních škol a jejich rodiče. Termín návštěvy je však třeba, s ohledem na epidemiologickou situaci,  předem telefonicky domluvit.

V rámci návštěvy Vám rádi podáme podrobné informace o vyučovaných oborech a podmínkách studia u nás. Budete si moci prohlédnout příjemné a moderní prostředí budovy školy v Čáslavské ulici i v areálu dílen odborného výcviku starého závodu Transporty. 

K návštěvě Střední průmyslové školy Chrudim jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.sps-chrudim.cz.

 

Dílna obráběčů kovů Čáslavská.jpg Laboratoř KOM.jpg
Laboratoř mikroelektrotechniky.jpg Pracoviště 3D tisku.jpg
Pracoviště dílen Starý závod.jpg Učebna CNC obrábění.jpg
Učebna hydrauliky.jpg